Privacy- en cookieverklaring

Via de webwinkel diamondfauna.nl, een website van Diamond Telecom Products BV (hierna: diamondtelecom) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. diamondtelecom acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houdt diamondtelecom zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring; 
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
 • Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • Wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Diamondtelecom is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10-04-2021.

Welke gegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Diamondtelecom verwerkt de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Wachtwoord;
 • Bedrijfsnaam en btw-nummer;
 • Betalingsgegevens.

De bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om een account aan te maken en je bestelling te kunnen afhandelen.

Daarnaast verwerken wij:

 • Eventuele persoonsgegevens die je ons toestuurt in een e-mail, contactformulier of chatbericht;
 • Eventuele persoonsgegevens die je vermeldt in een beoordeling van onze webshop;
 • Eventuele persoonsgegevens die je opgeeft bij deelname aan een winactie.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van een account;
 • het afhandelen van een bestelling (levering, betaling en contact);
 • het beantwoorden van vragen en verzoeken over onze producten;
 • het toesturen van een nieuwsbrief met informatie over onze producten;
 • het plaatsen van jouw reactie op een blogpost;
 • het kunnen aanwijzen van een winnaar van een winactie of fotoactie;
 • het kunnen tonen van jouw beoordeling van onze webwinkel.

Diamondtelecom kan, als je hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail een nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun jij je in jouw account afmelden voor de nieuwsbrief.

Ontvangers van de gegevens

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten. Daarnaast geeft Diamondtelecom bijvoorbeeld je adresgegevens door aan PostNL om je bestelling te kunnen bezorgen. Je gegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen:

 • bezorgdiensten;
 • betaaldienstverleners;
 • hostingproviders;

Verder zal Diamondtelecom de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken als je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval is Diamondtelecom wettelijk verplicht deze gegevens te verstrekken.

Bewaartermijnen

Wanneer je een bestelling plaatst op onze website, bewaart Diamondtelecom je gegevens tot 4 jaar na het plaatsen van de laatste bestelling of langer als wij de gegevens langer dienen te bewaren op grond van een wettelijke verplichting, zoals voor de Belastingdienst.

Wanneer je contact opneemt via een contactformulier of e-mail bewaart Diamondtelecom je gegevens zolang als nodig is om je vraag of verzoek te kunnen behandelen.

Wanneer je een reactie plaatst op een blogpost of een beoordeling plaats van onze webwinkel, wordt je reactie gepubliceerd en worden je gegevens bewaard totdat je de reactie of beoordeling verwijdert. 

Beveiliging

Diamondtelecom neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies, en onrechtmatige verwerking zoals diefstal en onbevoegde inzage.

Diamondtelecom neemt de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle aanvragen van persoonsgegevens.

Jouw rechten m.b.t. je persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken;
 • Je kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van je verwerken;
 • Je kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van je, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Diamondtelecom kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging privacy- en cookieverklaring

Diamondtelecom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens verkoper

Diamond Telecom Products B.V.

Vennenweg 7, 5807EH Oostrum, Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)478 580222

E-mail: info@diamondtelecom.eu

Cookies

Wij maken op onze website alleen gebruik van noodzakelijke cookies.

Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Wij gebruiken geen andere soorten cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

In ons privacy beleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.